:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • تحقیق در موردمشكلات دفع فاضلاب روستاي باغ ملك

  دسته :

  تحقیق

  فرمت/ورد تعدادصفحات52
  قیمت : 6800 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد تحقیق در موردمشكلات دفع فاضلاب روستاي باغ ملك :

تحقیق در موردمشكلات دفع فاضلاب روستاي باغ ملك            

فهرست
مقدمه…………………………………….۱
فصل اول: طرح تحقیق
۱-۱ طرح مسئله ۳
۲-۱ فرضیات ۳
۳-۱ روش تحقیق ۳
۴-۱ نوع تحقیق ۳
۵-۱ پیشینه تحقیق ۳
۶-۱ ضرورت تحقیق ۴
۷-۱ کاربرد نتایج ۴
فصل دوم: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه
۱-۲ وسعت و موقعیت شهرستان نائین ۶
۲-۲ بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان ۸
۱-۲-۲ ساخت جنسی و سنی ۹
۲-۲-۲ مهاجرت ۹
۳-۲ سواد ۱۰
۱-۳-۲ آموزش ۱۰
۴-۲ دین ۱۱
۵-۲ بهداشت و درمان در شهرستان ۱۱
۶-۲ وضع فعالیت ۱۱
۷-۲ بررسی کشاورزی ۱۲
۸-۲ بررسی دامداری در شهرستان ۱۳
۹-۲ زمین شناسی و توپوگرافی شهرستان مورد مطالعه ۱۳
۱۰-۲ بررسی منابع آب شهرستان ۱۳
فصل سوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا)
۱-۳ تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی ۱۶
۲-۳ تحولات جمعیتی حوزه نفوذ یا منطقه مورد مطالعه ۱۷
۱-۲-۳ تعداد و بعد خانوار ۱۸
۲-۲-۳ ساختار جنسی ۱۸
۳-۲-۳ ساختار سنی ۱۹
۳-۳ بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ ۲۰
۱-۳-۳ کشاورزی (زراعت) ۲۰
۲-۳-۳ دامداری ۲۰
۴-۳ مطالعه اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب ۲۱
۵-۳ بررسی سوانح طبیعی ۲۱
۱-۵-۳ زلزله ۲۱
۲-۵-۳ سیل ۲۲
۶-۳ بررسی چگ.نگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ روستا ۲۲
۷-۳ بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ روستا ۲۴
فصل چهارم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه
۱-۴ بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی ۲۸
۲-۴ زمین شناسی منطقه مورد مطالعه در روستای چاه ملک ۲۸
۱-۲-۴ چینه شناسی ۲۸
۲-۲-۴ مرفولوژی ۲۸
۳-۲-۴ اراضی کوهستانی ۲۸
۴-۲-۴ تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی ۲۹
۵-۲-۴ مخروطه افکنه ها ۲۹
۶-۲-۴ شبکه آبراهه ها ۲۹
۷-۲-۴ واحد تپه های ماسه ای ۳۰
۳-۴ بررسی وضعیت اقلیمی ۳۰
۱-۳-۴ درجه حرارت ۳۰
۲-۳-۴ باد ۳۱
۳-۳-۴ میزان بارندگی و رطوبت ۳۱
۴-۳-۴ رطوبت منطقه مورد مطالعه ۳۳
۴-۴ شناخت و بررسی عمل پیدایش روستا ۳۳
۵-۴ وجه تسمیه روستا ۳۳
۶-۴ تحولات جمعیتی ۳۴
۱-۶-۴ حجم و رشد جمعیت ۳۴
۲-۶-۴ ساختار سنی ۳۶
۳-۶-۴ ساختار جنسی ۳۶
۴-۶-۴ بررسی مهاجرت روستا ۳۷
۷-۴ مطالعه سواد و آموزش روستا ۳۸
۸-۴ تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا ۴۰
۹-۴ بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا ۴۰
۱-۹-۴ آب آشامیدنی ۴۰
۲-۹-۴ آب زراعی ۴۱
۱۰-۴ بررسی وضعیت معیشتی روستا ۴۳
۱۱-۴ انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آن ها ۴۳
۱-۱۱-۴ میزان عملکرد زراعی ۴۵
۱۲-۴ دامداری ۴۵
۱۳-۴ صنعت ۴۶
۱۴-۴ توزیع جمعیت در سن فعالیت ها ۴۷
۱۵-۴ بررسی چگونگی مالکیت ها نحوه تملک اراضی ۴۸
۱۶-۴ بررسی شبکه راه های ارتباطی روستا ۵۱
۱۷-۴ بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق و … ۵۳
۱-۱۷-۴ برق ۵۳
۱۸-۴ نحوه دفع آب های سطحی روستا ۵۴
فصل پنجم: مطالعه و بررسی مشکل دفع پسآب و فاضلاب روستای چاه ملک
۱-۵ مقدمه ۵۶
۱-۱-۵ تاریخچه تصفیه فاضلاب ۵۶
۲-۱-۵ تصفیه فاضلاب در ایران ۵۶
۲-۵ مطالعه و بررسی خاک و ویژگی های آن ۵۶
۱-۲-۵ ویژگی های خاک های رس ۵۷
۲-۲-۵ مشکل آفرین بودن رس ها ۵۷
۳-۵ معضلات فعلی دفع فاضلاب ۵۹
۴-۵ مقدار فاضلاب تولیدی در روستای چاه ملک ۶۳
۵-۵ میزان آب های نفوذی سطحی و زیرزمینی ۶۵
۶-۵ انتخاب نوع جمع آوری و دفع پسآب و فاضلاب ۶۵
۷-۵ روش های جمع آوری فاضلاب ۶۶
۱-۷-۵ روش مجزا ۶۶
۲-۷-۵ روش درهم ۶۶
۸-۵ نوع شبکه فاضلاب روستای چاه ملک ۶۶
۹-۵ فاضلاب روها ۶۷
۱-۹-۵ شکل و جنس فاضلاب روها ۶۷
۱۰-۵ نوع و جنس فاضلاب روها ۶۸
فصل ششم: ارائه نتایج و پیشنهادات
۱-۶ پیشنهادات ۷۲
۲-۶ نتیجه گیری ۷۳
منابع و مآخذ ۷۴
فهرست نقشه ها
نقشه شماره ۱:موقعیت جغرافیایی روستای چاه ملک بر روی نقشه ایران ۲۶
نقشه شماره ۲:موقعیت روستای چاه ملک در شهرستان نائین ۲۷
نقشه شماره ۳: کاربری اراضی روستای چاه ملک ۵۰
نقشه شماره ۴: معابر اصلی و فرعی روستا به تفکیک درجه بندی ۵۲
نقشه شماره ۵: شیب معابر و جهت باد غالب روستای چاه ملک ۵۲

تحقیق در موردمشكلات دفع فاضلاب روستاي باغ ملك

قیمت : 6800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : جمعه, ۲ مهر ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022