:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
 • پروژه بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده مديريت

  دسته :

  پروژه

  فرمت/وردتعداد صفحات 133
  قیمت : 6500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده مديريت :

پروژه بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده- مديريت 

فهرست

عنوان

فصل اول…………………………………. ۱                

مقدمه…………………………………… ۲

تعريف موضوع……………………………… ۴

اهميت موضوع……………………………… ۷

اهداف تحقيق…………………………….. ۱۰

فرضيات تحقيق……………………………. ۱۱

قلمرو تحقيق…………………………….. ۱۲

تعاريف اصطلات……………………………. ۱۳

فصل دوم………………………………… ۱۵

پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق ۱۶

فصل سوم………………………………… ۲۴

سير تحول مديريت…………………………. ۲۵

نظريه كلاسيك مديريت………………………. ۲۵

نظريه مديريت علمي……………………….. ۲۶

نظريه مديريت اداري………………………. ۲۷

نظريه بوروکراسي…………………………. ۲۷

مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت … ۲۸

مکتب روابط انساني……………………….. ۲۸

تئوري علم مديريت ……………………….. ۲۹

نگرش سيستمي ……………………………. ۲۹

مديريت اقتضائي………………………….. ۳۰

تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي…….. ۳۱

تعاريف مديريت…………………………… ۳۵

ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت……………… ۳۷

مهارت مورد نياز مديران…………………… ۳۹

عوامل موثر در موفقيت مديران………………. ۴۴

ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران………… ۴۵

عوامل موثر در اثر بخشي سازمان ……………. ۴۹

وظايف مديران……………………………. ۵۱

برنامه ريزي ……………………………. ۵۳

انواع برنامه ريزي……………………….. ۵۴

مراحل عمده برنامه ريزي…………………… ۵۵

برنامه ريزي موثر………………………… ۵۶

سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني…….. ۵۹-۵۷

نظارت و كنترل…………………………… ۶۰

هدايت و رهبري…………………………… ۶۱

سلسله مراتب نيازها………………………. ۶۳

انگيزش و رفتار………………………….. ۶۴

بهداشت رواني……………………………. ۶۵

تئوري x و y …………………………….. 66

نظريه گروهاي انساني……………………… ۶۷

مطالعات در مورد نظريه رهبري………………. ۶۸

سيستم مديريت ليكرت………………………. ۷۱

رهبري اقتضايي…………………………… ۷۲

رهبري موفق……………………………… ۷۳

همگاني و رهبري………………………….. ۷۴

رهبري مبتني بر عشق و محبت………………… ۷۶

مديريت مشاركتي …………………………. ۷۹

شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت………… ۸۱

مزاياي مشاركت…………………………… ۸۲

برنامه ريزي و اجراي تغيير………………… ۸۴

فرآيند ايجاد تغيير………………………. ۸۶

خلاقيت و نوآوري………………………….. ۸۷

فرآيند خلاقيت……………………………. ۸۸

ويژگي افراد خلاق…………………………. ۸۹

موانع خلاقيت…………………………….. ۹۰

استراتژي نوآوري…………………………. ۹۱

روابط انساني……………………………. ۹۲

روابط انساني در مدرسه……………………. ۹۳

شاخص روابط انساني مطلوب………………….. ۹۵

عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان……… ۹۶

فصل چهارم

روش تحقيق………………………………. ۱۰۱

جامعه آماري…………………………….. ۱۰۲

ابزار جمع آوري اطلاعات……………………. ۱۰۳

نحوه جمع آوري اطلاعات…………………….. ۱۰۴

روشهاي آماري تحقيق………………………. ۱۰۵

فصل پنجم ………………………………. ۱۰۶

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك………. ۱۰۷

نمودار فرضيه ۱………………………….. ۱۰۸

جدول شماره ۲ فرضيه ۱…………………….. ۱۰۹

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو………. ۱۱۱

نمودار فرضيه ۲………………………….. ۱۱۲

جدول شماره ۲ فرضيه ۲…………………….. ۱۱۳

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه………. ۱۱۵

نمودار فرضيه ۳………………………….. ۱۱۶

جدول شماره ۲ فرضيه ۳…………………….. ۱۱۷

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار…….. ۱۱۹

نمودار فرضيه ۴………………………….. ۱۲۰

جدول شماره ۲ فرضيه ۴…………………….. ۱۲۱

جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج……… ۱۲۳

نمودار فرضيه ۵………………………….. ۱۲۴

جدول شماره ۲ فرضيه ۵…………………….. ۱۲۵

خلاصه تحقيق و نتيجه ……………………… ۱۲۸

پيشنهادات ……………………………… ۱۳۱

محدوديتها و تنگناهاي تحقيق……………….. ۱۳۳

پيوستها

منابع و ماخذ

پرسشنامه

حدود انتظارات مديران

شيوه نامه انتصاب مديران

 

پروژه بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده مديريت

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۰
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright filintel.ir 2009-2022